Karta pobytu

Karta pobytu Barwice

W poprzednim etapie karta pobytu czasowego czy tak zwane zezwolenie na pobyt czasowy jest pewnym spośród niezwykle atrakcyjnych wniosków o przedłużenie pobytu w Polsce dla ludzi z zagranicy, produkowanych przez cudzoziemców. Oczywiście, rzecz jasna podstaw aby starać się o przedłużenie pobytu czasowego jest daleko wiele, jednakże najczęstszym motywem jest podanie pracy, co liczy większość składanych […]

Czytaj więcej