Wskaźnik OEE z tematu widzenia realizacji zasad Kaizen i Lean Production

Prasóweczki

Wskaźnik OEE z tematu widzenia realizacji zasad Kaizen i Lean Production. Czy mierzenie efektywności wykorzystania maszyn jest w polskich realiach standardem? W który rodzaj przedstawia się do tej idei w polskich fabrykach?

O ile z potrzeby mierzenia wskaźnika OEE zdaje sobie sprawę coraz szersza kwota zarządzających produkcją, o tyle trudno jest ustalić zajęcia w tym obszarze mianem standardu. Z części wielkiego doświadczenia wdrożeniowego własnej marki mogę stwierdzić, że mamy raczej do rezygnowania ze standardami wewnętrznymi, kluczowymi dla wszystkiej z firm, niż realnym, ustandaryzowanym podejściem w mierze kraju. W wszelkiej ze współpracujących z nami firm pracownicy są w okresie przedstawić wskaźnik efektywności produkcji, ale rzetelne porównanie ich pomiędzy dwoma niepowiązanymi przedsiębiorstwami jest skomplikowane, ze względu na używanie z swoich algorytmów liczenia OEE. Proponuje toż na bycie powszechnej świadomości wagi wskaźnika OEE w wykonaniach na rzecz poprawy efektywności pracy przy jednoczesnej ignorancji (świadomej albo nie) w rozmiarze metodologii powiązanej z odpowiednim jego zawieraniem. Istnieje także wiele do osiągnięcia w tym obszarze, a jedynym z efektów wsparcia firmy DSR jest tylko trafianie do używania odpowiednich europejskich i światowych norm takich jak ISO 22400.

Co pozostawia nam informacja pochodząca ze wskaźników OEE z tematu widzenia realizacji zasad Kaizen i Lean Production?

OEE to normalny wskaźnik pozwalający ocenić efektywność maszyn, w bieżących sezonach jest on właśnie połączony z konkurencyjnością przedsiębiorstwa. Dzięki temu symptomowi możemy powodować działania doskonalące produkcję, zatrzymując się na terenach o najmniejszym wskaźniku. Poważnym problemem, oddziałującym na informację wypływającą z grze OEE, jest rób polegania tego znaku. Powszechnie przyjęty w Polsce, uproszczony możliwość jego wierzenia, liczący na liczeniu stosunku czasu pracy dobrych jakościowo artykułów do łatwego czasu pracy maszyny idzie na rzeczenie konieczności doskonalenia, nie odpowiada choć na podstawowe pytanie: co jest źródłem odchyleń oraz na czym chodzi się skupić przy doskonaleniu. Dokładna analiza przyczyn przestojów, awarii idzie na optymalizację pracy konkretnej maszyny. Wskaźnik OEE widziany z drugiego poziomu zarządczego może robić bardzo różnie. Z tematu widzenia kierownika ośmiogodzinnej zmiany, jakiemu oddano do przeprowadzenia konkretną partię towaru a wszystko poszło dobrze, wskaźnik OEE maszyny oscyluje w przestrzeniach 100%. Ponieważ jednak maszyna jest oferta działalności w znaku ciągłym a nie była pogrążona w innej części dzienie jej wskaźnik dla planującego produkcję wynosi tylko 33% (w uproszczeniu). Tak więc zagregowane dane z pracy zintegrowane z urządzeniami klasy Business Intelligence (BI 4FACTORY) pozwalają na zastosowanie holistycznego rozwiązania do stosowania zasad Kaizen i Lean.

Gdzie najczęściej występują rezerwy do robienia wyższych wskaźników OEE?

Wielkość wskaźnika OEE jest zależna z trzech innych wag plus wtedy dziś w ich nazwie należy szukać rezerw do poprawy.

OEE = A*E*Q

gdzie:
A – Dostępność (ang. Availability),
E – Wydajność (ang. Effectiveness),
Q – Jakość (ang. Quality)

Pierwszym ze wskaźników jest dostępność maszyn. Liczbę ta nazywa czas, w jakim możemy maszynę wykorzystać. Podawana jest jak stosunek planowanego czasu praktyki i rzeczywistości. Dostępność obniżana jest przez awarie, inne zdarzenia produkcyjne oraz okołoprodukcyjne powodujące konieczność zatrzymania maszyny w sezonie, kiedy według planu powinna pracować (np dodatkowe nieplanowane regulacje, oczekiwanie na produkt, różnica pomiędzy zaplanowanym czasem przezbrojenia a prawdziwą jego produkcją itp.)

A = APT/PBT

gdzie:
APT – Pewny godzina pracy maszyny (ang. Actual Production Time),
PBT – Miany godzina pracy maszyny (ang. Planned Busy Time).

Drugim wskaźnikiem jest wydajność widziana jak wykorzystanie maszyny. Jest wtedy po prostu stosunek czasu, w jakim maszyna była jasna do momentu, w jakim rzeczywiście pracowała.

E = PRI/(APT/PQ) = PRI*PQ/APT

gdzie:
PRI – planowany czas jednostkowy (ang. Planned Run time per Item),
PQ – ilość wytworzonych wyrobów
APT – Pewny godzina pracy maszyny (ang. Actual Production Time).

Ostatnim wskaźnikiem jest sytuacja wyliczana jako stosunek ilości wyprodukowanych wspólnych z prawami jakościowymi do każdych wyprodukowanych elementów.

QR = GQ/PQ

gdzie:
GQ – ilość wyrobów dobrych,
PQ – ilość wszystkich wytworzonych wyrobów.

Szukanie rezerw do podejmowania wskaźnika OEE należy rozpocząć od wyznaczenia tych trzech ceny i dogłębnej analizy z czego wynika uzyskana wielkość. Poprawę najlepiej zaczynać z miejsca, które w konkretnym biurze zawiera najwydatniejszy pomysł na zmianę wskaźnika. Rezerw, które można użyć aby zwiększyć współczynnika OEE należy szukać – w formie produkowanych wyrobów ograniczając odpady produkcyjne i wielkość błędnie wytworzonych elementów; ograniczając ilość awarii organizacji a wyjątkowych zdarzeń powodujących zatrzymanie maszyny; poprawiając wykorzystanie maszyny poprawiając planowanie (wielkość zarówno dostępności jak również wykorzystania zależna jest z stosunku zaplanowanego czasu do momentu rzeczywistego). Należy zwrócić uwagę na fakt, że błędne planowanie, też pamięta szacunek na wielkość wskaźnika OEE

W który rodzaj trendy związane z Przemysłem 4.0 i IoT działają na efektywność wyznaczania wskaźnika OEE?

Nie podlega wątpliwości, że powszechne stosowanie metody komputerowych w sektorze, będące u podstaw Przemysłu 4.0, a w szczególności wykorzystanie koncepcji IoT (IOT 4FACTORY) znacząco poprawia efektywność wybierania tego znaku. Już pominięcie czynnika ludzkiego – najbardziej zawodnego „elementu” każdego systemu wytwórczego i informatycznego – jest jedyne w sobie znaczącą poprawę sytuacje w ciągu wyznaczania wskaźnika OEE. Wypowiadanie się maszyn eliminuje błędy, idzie na kontrolowanie i korzystanie zaangażowań w terminie rzeczywistym. Stąd już tylko krok do sprzężenia wskaźników z organizmami predykcyjnymi (EAM 4FACTORY), sztuczną inteligencją (AI 4FACTORY) i wykorzystaniem obszaru Big Data do czynienia zoptymalizowanych modeli procesów produkcyjnych z zastosowaniem odpowiednich maszyn. To rola najbliższej przyszłości a instytucja DSR pracuje nad tym aktywnie w programie Production Management Smart Advisor (PMSA).

zobacz również Wskaźnik OEE Z Punktu Widzenia Realizacji Zasad Kaizen I Lean Production

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments